ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ Gadamar Grand Ballroom တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ Miss Cosmopolitan Myanmar 2018 ၿပိဳင္ပြဲမွ အလွမယ္ေလးမ်ားရဲ့ Swimwear/ Bikini Fashion Round ျမင္ကြင္း …

The Swimwear/ Bikini Fashion Round of Miss Cosmopolitan Myanmar 2018 Final, held on August 26, 2018 at the Gandamar Grand Ballroom in Yangon.
#MyanmarBiniki #MissCosmopolitanMyanmar

Category: Bikini fashion